Kalendarium

Poniedziałek, 2019-10-14

Imieniny: Alany, Damiana

Statystyki

  • Odwiedziny: 43624
  • Do końca roku: 78 dni
  • Do wakacji: 256 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”


Ogłasza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014/2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości ofe rty edukac yjnej, świadczonej w 35 częstochowskich szkołach.

 

Zatwierdził ostatecznie:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Andrzej Babczyński