Kalendarium

Sobota, 2020-07-11

Imieniny: Benedykta, Kariny

Statystyki

 • Odwiedziny: 98855
 • Do końca roku: 173 dni
 • Do wakacji: -15 dni
Jesteś tutaj: Start / Nowości

Nowości

Artykuły

Opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

2020-03-27

Opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

W tym wyjątkowym okresie wymaga się od Was większego zaangażowania do zorganizowania czasu i miejsca na naukę w domu gdyż praca indywidualna, którą podejmie Wasze dziecko wymaga samodzielności, samokontroli i samodyscypliny. . Rodzice w tym czasie mają wspierać swoje dzieci w taki sposób, by wraz z nauczycielami motywować je do samodzielnej i systematycznej pracy ponieważ brak motywacji i systematyczności może być jednym z największych problemów w zdobywaniu wiedzy.

Oto kilka zasad, które zmotywują każdego:

 1. Poszukajcie ważne powody do nauki!

Jeśli będziesz dokładnie wiedzieć po co i dlaczego się uczysz to pojmiesz też wartość nauki. Przedmioty, które teraz wydają ci się niepotrzebne, w szerszym ujęciu mogą wpłynąć np. na zaliczenie egzaminu. Stwórzcie listę korzyści płynących z nauki!

 1. Poszukajcie inspirującego miejsca do nauki!

Zbyt głośne lub nieuporządkowane miejsce do nauki może wpłynąć na jej jakość. Zadbajcie o to, by nic nie odciągało uwagi dziecka podczas rozwiązywania zadań. Upewnijcie się, że wszystkie potrzebne materiały są pod ręką.

 1. Stwórzcie system nagród!

Nagrody działają na nas motywująco. Gdy wyznaczysz sobie coś miłego za wykonanie określonego zadania na pewno o wiele łatwiej podejmujesz próby. Nagroda powinna być adekwatna do zadania.

 1. Uczcie się z innymi!

Współpraca z innymi, dzielenie się pomysłami, wspólne rozwiązywanie problemów wzmaga zainteresowanie nauką i poszerza zakres wiedzy. Dzielcie się pomysłami i zadawajcie pytania na wspólnej poczcie, forum, grupie dyskusyjnej, założonej przez wychowawcę.

 1. Wprowadźcie poranną rutynę!

Rozpocznijcie poranek od czegoś inspirującego. To w jaki sposób rozpoczyna się poranek może zdeterminować cały dzień. Jeśli wstajesz późno i nie masz określonego celu to twoje działania są chaotyczne i trudno ci będzie znaleźć odpowiednią motywację do nauki. Zaplanuj poranek tak, by chętniej rozpocząć czas nauki o ustalonej przez Was wspólnie porze.

 1. Stwórzcie własną mapę marzeń!

Mapa marzeń to nic innego jak mapa (kolaż) inspirujących słów, haseł, rysunków, zdjęć, cytatów które wzbudzają motywację i pozwalają skupić się na celach i zadaniach. Pobaw się i stwórz własną!

 

Zadania na teraz:

- stworzyć techniczne możliwości do zdalnej edukacji;

- zorganizować miejsce pracy dla ucznia do zdalnego nauczania;

- zachęcać dzieci do pracy w godzinach 9:00-14:00;

- korzystać z rekomendowanych przez MEN stron edukacyjnych,

- pamiętać i zachęcać dziecko do przerw pomiędzy wykonywanymi zadaniami;

- niwelować zbędne bodźce, mogące zakłócać przebieg nauczania w domowych warunkach;

- zwracać uwagę na porządek w miejscu pracy dziecka;

- pamiętać o wietrzeniu miejsca pracy dziecka;

- rozmawiać z dziećmi o korzyściach płynących z wykonanego zadania;

- czuwać nad tym, z jakich zasobów internetowych korzystają dzieci (strony rekomendowane).

 

Rodzicu przeczytaj kilka zasad jak chronić dziecko w sieci:

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu. (Zwróć uwagę, by nie spędzało na komputerze zbyt wiele czasu)

 2. Udostępniaj dziecku jedynie bezpieczne i pozytywne treści.

 3. Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci.

 4. Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu.

 5. Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej

 

Czytaj więcej o: Opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Zespoł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

2020-03-25

Od poniedziałku, 4 maja przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim  wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zostały ujęte w opracowanych Procedurach Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dla klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych opracowano Ogólne zasady planowania wizyt. Można je znaleźć tutaj    

Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub poprzez e-mail.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 780) od 4 maja została przywrócona działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Umożliwia to realizację zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej ZPPP         

 
Czytaj więcej o: Zespoł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

List do rodziców

2020-03-17