Kalendarium

Piątek, 2019-11-22

Imieniny: Cecylii, Jonatana

Statystyki

  • Odwiedziny: 45998
  • Do końca roku: 39 dni
  • Do wakacji: 217 dni

Rekrutacja uzupełniająca "Odkryj w Sobie Talent" 2019/2020

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogłasza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków
U nii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia n
auki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego