Kalendarium

Piątek, 2019-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 47261
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 196 dni

Projekt "Odkryj w Sobie talent"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

 DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!” 

 

Ogłasza się nabór uzupełniający uczniów/uczennic  do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  

kształcenia podstawowego i średniego, 

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

 Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 35 częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51  w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.

 

  Do składania dokumentów w ramach Rekrutacji Uzupełniającej zapraszamy szkoły SP1, SP2, SP10 w ZSP nr 2, SP12, SP15, SP19,SP20 w ZSP nr 3, SP22, SP24,SP29, SP30, SP31, SP34, SP35, SP36, SP38, SP39, SP42, SP47, SP52, SP54 w szczególności:

a) uczniów/uczennic szkół, które nie zrekrutowały wystarczającej ilości osób w I Rekrutacji , w tym: 

  • uczniów/uczennic z klas IV-VIII ze szkół, które w 2016r. uzyskały średnią poniżej      średniej dla województwa śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy VI tj., SP12, SP15,  SP22, SP34, SP36, SP38, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3.

Uczniowie/uczennice  otrzymają wsparcie w zakresie zajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych.