Kalendarium

Wtorek, 2019-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 29494
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!” 

 

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek 

do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  

kształcenia podstawowego i średniego, 

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego