Kalendarium

Poniedziałek, 2019-10-14

Imieniny: Alany, Damiana

Statystyki

  • Odwiedziny: 43617
  • Do końca roku: 78 dni
  • Do wakacji: 256 dni

Akcja "Chcę mówić i pisać poprawnie"

Poloniści, p. A. Dziwińska, p. H. Pióro i p. D. Ślęzak

rozpoczęli akcję pod hasłem „Chcę mówić i pisać poprawnie”, która będzie funkcjonowała w latach następnych.

Polegała ona na przygotowaniu przez uczniów poszczególnych klas plakatów tematycznych.

Okazję do zaprezentowanie I edycji i w/w działań był obchodzony 21 lutego 2018r. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”.

Dzieci wypracowały i usystematyzowały materiał językowy dotyczący poprawności w mówieniu w celu wyeliminowania różnych błędów.

II edycja dotyczyła utrwalenia znajomości gramatyki na poszczególnych szczeblach edukacyjnych bądź jej poszerzenia. W celu łatwiejszego przyswojenia przez dzieci prezentowanych zagadnień treść haseł przybrała formę zabawną i wierszowaną.

Do udziału w w/w działaniach włączyły się prawie wszystkie klasy pod kierownictwem polonistów i wychowawców.